La neteja adequada d’un edifici és essencial no només per a la seva preservació, no només per l’aspecte exterior, sinó també per motius de benestar.

Cada construcció posseeix les seves pròpies particularitats, les quals estaran determinades pels materials utilitzats, la presència d’àrees verdes, superfícies de vidre, entre altres elements.

L’òptim és comptar amb el suport d’una empresa especialitzada en neteja, com ara Neteges Colomer, per dur a terme aquestes tasques. Això és degut no només al seu nivell professional sinó també a la feina que realitzem de materials i productes idonis per a cada tipus de superfície.

És primordial planificar prèviament les tasques de neteja que es duran a terme de manera regular, així com la seva freqüència.

És important considerar tant el grau dutilització com el perfil dels usuaris. No serà igual atendre unes oficines que una comunitat. Cal coordinar els horaris de menor afluència per maximitzar l’eficiència de la tasca i minimitzar les incomoditats per als treballadors o residents.

Característiques de limmoble. La periodicitat de neteja variarà en funció de si són edificis d’oficines o d’un hospital, per exemple. Les sales despera i els banys en àrees que requereixen una higiene més rigorosa o que experimenten un alt trànsit de persones.

Sempre és molt important fer servir els materials de neteja adequats per a cada superfície: aspiradores, mopes, productes específics per a acer inoxidable, draps de microfibra… això dependrà de la tasca a desenvolupar.

Algunes de les tasques de neteja habituals:

Neteja d’escales

Les escales solen acumular molta brutícia degut al constant trànsit. Depenent de les condicions climàtiques, poden acumular pols o fang.

Neteja dels ascensors.

Es recomana una neteja constant dels ascensors degut al seu ús freqüent. Això inclou el terra, les parets, els botons i els miralls, així com les baranes de les escales. Aquestes àrees poden convertir-se en vivers de bacteris.

En conseqüència, cal escombrar o aspirar i després fregar les escales. Sempre en moments de menor afluència per minimitzar el risc d’accidents i garantir que la zona es mantingui en òptimes condicions el màxim de temps possible.

Les baranes es netejaran amb productes desinfectants, ja que la desinfecció és crucial en aquests casos.

Neteja de superfícies de vidre

Molts edificis necessiten netejar façanes de vidre de difícil accés. En aquests casos, no és viable instal·lar cabines mòbils o altres equips elevadors. L’accés vertical és el mètode més simple i econòmic per fer aquestes tasques.

En aquest escenari, cal complir amb mesures de seguretat específiques i comptar amb coneixements apropiats per garantir la seguretat dels treballadors i dels transeünts a la zona.

 

Neteges Colomer disposa d’un ampli equipament per aconseguir els millors nivells de neteja amb la màxima eficàcia i productivitat.
Oferim respostes a les diverses necessitats de neteges tècniques que demanen els nostres clients.

Llámanos ahora 93 309 33 41