Compromís d'EQUIP

Amb el nostre Compromís de Equip i Compromís Social a la empresa de Neteja Limpiezas Colomer SL disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix tots els serveis de neteja contractats.

Intentem minimitzar els possibles accidents. Així doncs els nostres treballadors realitzen el curs oficial de riscos laborals, i seguim les normatives específiques que requereix cada situació. Per exemple, si cal treballar en un laboratori, lliurarem a cada treballador l’equip de protecció (EPIS) que siguin necessari.

Complim amb la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Neteges Colomer Compromís d’EQUIP

 

Limpiezas Colomer SL li ofereix una alta capacitat en servei i qualitat amb un gran compromís d’equip, compromís social. La nostra empresa està capacitada per enfrontar-se amb èxit a qualsevol situació.

Posem a la seva disposició un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la neteja i manteniment. Aquest equip conjuntament amb la gran inversió realitzada en màquines i formació continuada dels treballadors ens permet oferir a la seva comunitat de veïns, empresa o casa particular un servei que gestioni la neteja d’una manera efectiva amb una reducció de costos realment sorprenent.

 

Gestió de treball i compromís d’equip.

 

Amb el nostre eficient sistema de gestió de treball i compromís d’equip:

  1. Neteges Colomer tenim un departament de control que revisa i optimitza cada cas. Segons la necessitat de cada servei de neteja. Verifiquem els terminis en els que aquests serveis de manteniment cal executar.
  2. Es revisa de forma puntual i es modifica de forma necessària per optimitzar les freqüències i temps necessaris per a cada servei a executar.
  3. Tots els nostres treballadors signen de forma rigorosa els fulls de treball del servei. Verificant, així per part del client, el treball realitzat i apuntant qualsevol incidència que es pogués produir en l’execució del servei. D’aquesta forma,  l’empresa te coneixement de primeria mà, de qualsevol situació que calgui corregir i de ser així fer-ho de manera ràpida i eficaç.

 

Compromís d’Equip i Compromís Social

 

Per la nostra experiència en el sector, sabem que aquest aspecte és descuida de forma general. I és la base dels nostres esforços en el servei als nostres clients. Per això dediquem grans esforços utilitzant de forma intel·ligent els mitjans humans per al control i revisió dels treballs realitzats per tot el nostre equip de treballadors.

Donem una especial prioritat al compromís d’equip i compromís Social. Millorant de forma constant amb l’objectiu de mantenir la qualitat dels nostres serveis al nivell que correspongui.

COMPROMÍS D’EQUIP = DELS NOSTRES EMPLEATS + DELS NOSTRES CLIENTS

 

Sense cap compromís, ens pot trucar al 93 309 33 41 o sol·licitar un pressupost.

93 309 33 41

 

OPINIONS

 

Llámanos ahora 93 309 33 41