Amb el nostre Compromís de Equip i Compromís Social a la empresa de Netejas Colomer disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix tots els serveis de neteja contractats.

Intentem minimitzar els possibles accidents. Així, els nostres treballadors realitzen el curs oficial de riscos laborals, i seguim les normatives específiques que requereix cada situació. Per exemple, si cal treballar en un laboratori, lliurarem a cada treballador l’equip de protecció (EPIS) que sigui necessari.

Complim la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Limpiezas Colomer: Compromiso SOCIAL Limpiezas Colomer: Compromís d’EQUIPO

Netejas Colomer S.L. li ofereix una alta capacitat en servei i qualitat amb un gran compromís d’equip  compromís social. La nostra empresa està capacitada per enfrontar-se amb èxit a qualsevol situació.

Posem a la vostra disposició un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la neteja i el manteniment. Aquest equip conjuntament amb la gran inversió realitzada en màquines i formació continuada dels treballadors ens permet oferir a la seva comunitat de veïns, empresa o casa particular un servei que gestioni la neteja d’una manera efectiva amb una reducció de costos realment sorprenent.  

Gestió de treball i compromís d’equip.

Amb el nostre eficient sistema de gestió de treball i compromís d’equip:
1. En Limpiezas Colomer tenim un departament de control que revisa i optimitza cada cas. Segons la necessitat de cada servei de neteja. Verifiquem els terminis en els que aquests serveis de manteniment s’han d’executar.
2. Es revisa de forma puntual i es modifica de forma necessària per donar lloc a les freqüències i temps necessaris per a cada servei a executar.
3. Tots els nostres treballadors signen de forma rigorosa els parts de treball del servei. Verificant, així per part del client, el treball realitzat i apuntant qualsevol incidència que es pogués produir en l’execució del servei. D’aquesta forma,  l’empresa té coneixement, de primeria mà, qualsevol situació que calgui corregir i de ser així fer-ho de forma ràpida i eficaç.

Compromís d’Equip i Compromís Social

Per la nostra experiència en el sector, sabem que aquest aspecte és descuida de forma general. I és la base dels nostres esforços en el servei als nostres clients. Per això dediquem grans esforços utilitzant de forma intel·ligent els mitjans humans per al control i revisió dels treballs realitzats per tot el nostre equip de treballadors.

Donem principal prioritat al compromís d’equip i compromís Social. Millorant de forma constant amb l’objectiu de mantenir la qualitat dels nostres serveis al nivell que correspongui.

COMPROMÍS D’EQUIP = AMB ELS NOSTRES EMPLEATS + AMB ELS NOSTRES CLIENTS

Sense cap compromís, ens pot cridar (933 093 341) o sol·licitar pressupost.

Summary
Article Name
Compromiso de EQUIPO
Description
Compromiso de EQUIPO de Limpiezas Colomer
Author
Publisher Name
Limpiezas Colomer